Удружење ветерана
органа безбедности и
војне полиције Србије

О НАМА

Историјат

ЛОГО

У данашње време информације су постале доминантно  средство  за освајање или очување интереса држава, војски, компанија и појединаца.  Међутим, од самог  настанка првих држава и војски  и сукобљавања интереса са другим државама и војскама, јавила се потреба да се дође у посед информација о противнику али и да се сачувају сопствени тајни подаци од противника. Према томе, обавештајна а самим тим и контраобавештајна делатност старе су колико и прве организоване творевине људског друштва. Као организоване државне творевине обавештајне и контраобавештајне службе настале су тек у новије време, у 19. и 20. веку. 

Први писани документи на нашим просторима о томе  јављају се за време Првог српког устанка. У Кнежевини Србији као новоослобођеној од турске власти, са уређењем државне управе и законодавства, устројени су први инстутуционални облици обавештајне и контраобавештајне (безбедносне) делатности.

Војним законом од 12.11.1839. године први пут су разрађени облици угорожавања и безбедносна заштита војске. Тај датум је усвојен као Дан Војнобезбедносне агенције и слави се од 2009. Године. 

За историју контраобавештајне и безбедносне делатности а нарочито правног устројства значајан је 13. мај 1944. године. Тог дана, Нредбом врховног команданта НОВ и ПОЈ формирана је ОЗНА – Одељење за заштиту народа, а 15.08.1944. године КНОЈ – Корпус народне одбране Југославије. ОЗНА је представљала контраобавештајну, безбедносну организацију а КНОЈ борбене јединице – извршне органе за безбедносне задатке.

Наређењем врховног команданта од 14.09.1955. године формирана је војна полиција ЈНА.

У каснијем периоду ОЗНА се раздваја на „цивилну“ службу безбедности: најпре као  УДБ, затим ДБ, СДБ и коначно БИА, и војну службу безбедности – КОС (контраобавештајна служба).

КОС се касније  трансформише у Органе безбедности ЈНА, затим Војну службу безбедности, и коначно ВБА.

У различитим историјским периодима после завршетка ослободилачких ратова Србије, затим Првог и Другог светског рата, као и данас,  бивши војници, ратници, ветерани имали су различит  статус у друштву. Тај статус кретао се  понекад од понижавајућег па до повлашћеног, у зависности од друштвених и политичких  прилика, економске моћи земље, као и законске регулативе статуса ветерана. 

Бивши припадници војнобезбедносних структура из тих периода делили су а и данас деле  судбину осталих ветерана.

Прво Удружење бивших пензионисаних припадника органа безбедности под називом „Удружење пензионисаних припадника Војнобезбедносне агенције“ основано је 13.05.2016. године.

На основу више  предлога  и иницијатива бивших припадника органа безбедности и војне полиције, у новонасталим друштвеним условима, а посебно позитивним односом државе и Војске према овој иницијативи,  средином 2021. године указала се потреба да се рад Удружења ревитализује и успостави на новим основама.

ВЕТЕРАНИ ОБ И ВП

Контакт

011/33 44849

065/4443585

veteraniobivp@gmail.com 

Адреса: Браће Југовића 19 (Дом Војске Србије), 2. спрат, просторија 220

Радно време канцеларије: понедељак, среда и петак од 10.00 до 13.00 часова

Повежи се