Удружење ветерана
органа безбедности и
војне полиције Србије

О УДРУЖЕЊУ

На Годишњој радној седници Скупштите Удружења 23.09.2021. године донета је одлука о реорганизацији Удружења: промена назива, промена Статута, изабрани су нови органи и усвојени Програм, измењени и допуњени Статут,  План рада и сва друга нормативна документа Удружења.

Као што се из назива види, Удружење је формирано као заједничко од бивших припадника органа безбедности и војне полиције као природни наставак заједничког деловања и извршавања задатака из периода ЈНА, ВЈ, ВСЦГ и Војске Србије

Имајући у виду да је већина бивших припадника војних служби безбедности и војне полиције   старије генерације, дакле ветерани, радни век провела у бившим државама и војскама (ЈНА, ВЈ, ВСЦГ, ВС) у дужем временском периоду када је као Дан безбедности обележаван 13. мај, како органа безбедностиу тако и војне полиције, на Скупштини  Удружења ветерана дана 23.09.2021. године, усвојен је предлог да се овај дан прославља као Дан Удружења   ветерана органа безбедности и војне полиције Србије.

Назив „Ветеран“ је усвојен као јединствен синоним за све бивше припаднике војне безбедности и војне полиције који су као припадници ових служби извршавали безбедносне задатке у миру и рату,  независно од тога дали су пензионисани као припадници ових служби.

Удружење је основано ради очувања и неговања слободарских традиција Републике Србије и очувања угледа и етике припадника Органа безбедности и Војне полције, доприноса одбрамбеној способности земље, остваривања друштвеног и социјалног статуса и потреба  ветерана. 

За приступ овом Удружењу врата су широм отворена свим ветеранима ових служби који прихватају циљеве и одредбе Статута Удружења, као и члановима породица погинулих и преминулих припадника и других грађана који у Удружењу имају статус „почасног члана“.

Назив: Удружење ветерана органа безбедности и војне полиције Србијe

Скраћени назив: Удружење ветерана ОБ и ВП

Адреса седишта: Кнеза Милоша 33, Београд, Савски Венац.                       

Шифра делатности: 9499

Датум оснивања: 13.905.2016.

Датум усвајања Статута: 23.09.2021.

Матични број: 28213948

ПИБ: 109761551

Област остваривања циљева: Неговање традиције и остваривање заједничких права и интереса у области безбедности.

Заступници: Тодор Петковић

ВЕТЕРАНИ ОБ И ВП

Контакт

011/33 44849
veteraniobivp@gmail.com udruzenje@veteraniobivp.org.rs 

Повежи се