Удружење ветерана
органа безбедности и
војне полиције Србије

У СЛАВУ

ВетераниОргани безбедности

Војни полицајци

ВЕТЕРАНИ ОБ И ВП

Контакт

011/33 44849

065/4443585

veteraniobivp@gmail.com 

Адреса: Браће Југовића 19 (Дом Војске Србије), 2. спрат, просторија 220

Радно време канцеларије: понедељак, среда и петак од 10.00 до 13.00 часова

Повежи се